ყველი

ყველი

საშუალოდ შეიცავს – 90  კ/კალორიას. სულგუნი საშუალოდ შეიცავს 260 კ/კალორიას.  ყველი გამდნარი საშუალოდ შეიცავს – 70  კ/კალორიას. ყველი მდნარი საშუალოდ შეიცავს 253 კ/კალორიას. ყველი მდნარი  მსუბუქი საშუალოდ შეიცავს 165 კ/კალორიას. ყველი ქარხნის საშუალოდ შეიცავს 275 კ/კალორიას. ყველი შვეიცარული საშუალოდ შეიცავს 379 კ/კალორიას. ყველი ცხვრის საშუალოდ შეიცავს 393 კ/კალორიას. ყველი ჰოლანდიური საშუალოდ შეიცავს 357 კ/კალორიას. ყველი გადამდნარი (სიროკი) საშუალოდ შეიცავს – 101  კ/კალორიას.

1. გადასვლა დიეტების სათაო გვერდზე >>> 2. გადასვლა პორტალის სათაო გვერდზე >>>