აბრაზიული მასალები

..

აბრაზიული მასალები – (სტომატ.) მაღალი სიმტკიცის წვრილმარცვლოვანი ფხვნილისებრი ნივთიერებები. გამოიყენება აბრაზიული ინსტრუმენტების დასამზადებლად. არის ბუნებრივი და ხელოვნური. ბუნებრივია: ალმასი, კორუნდი, ზუმფარა, ძოწი, კვარცი, პემზა და სხვ., ხელოვნური – (სტომატ.) ელექტროკორუნდი, კარბორუნდი (სილიციუმის კარბიდი), ბორის და ვოლფრამის კარბიდი. აბრაზიული მასალები გამოიყენება კბილების პრეპარირებისა და პროთეზების დამუშავებისთვის.   (თ. ბინიაშვილი. dentalcafe)

გადასვლა სტომატოლოგიის განმარტებით ლექსიკონზე >>>
გადასვლა სტომატოლოგიური საიტის სათაო გვერდზე >>>
გადასვლა ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონის სათაო გვერდზე  >>>

Share this...Share on Facebook
Facebook