ნებითი ინფორმირებული თანხმობა

თურმანიძის მალამო

..

ნებითი ინფორმირებული თანხმობა – (სტომატ.) დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს პაციენტის ან მისი წარმომადგენლის გაცნობიერებულ პირად თანხმობას სამედიცინო ჩარევაზე, ექიმისგან სრული ინფორმაციის მიღების საფუძველზე. დოკუმენტში დაწვრილებით არის აღწერილი: დიაგნოზი, მკურნალობის მეთოდი, დამატებითი გამოკვლევები, შესაძლო გართულებები და მათი აცილების მეთოდები, გარანტიები. პაციენტი ხელს აწერს შეხედულებისამებრ. უარის შემთხვევაში, ექიმი შესაბამის ჩანაწერს აკეთებს სამედიცინო ბარათში. (თ. ბინიაშვილი. dentalcafe)

გადასვლა სტომატოლოგიის განმარტებით ლექსიკონზე >>>
გადასვლა სტომატოლოგიური საიტის სათაო გვერდზე >>>
გადასვლა ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონის სათაო გვერდზე  >>>

Share this...Share on Facebook
Facebook