რეპროდუქციული ასაკი

..

რეპროდუქციული ასაკი – რეპროდუქციული ასაკი არის პერიოდი, როდესაც ადამიანს აქვს უნარი განაყოფიერების და გამრავლების, ანუ როდესაც ქალს და მამაკაცს შეუძლია განახორციელოს შვილოსნობის ფუნქცია. ქალის რეპროდუქციული ასაკია 15-49 წელი, ხოლო მამაკაცის 15 წელი და ზევით.

გადასვლა ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონის სათაო გვერდზე  >>>

.