ქოლესტერინი და ოჯახური ჰიპერქოლესტერინემია

ქოლესტერინი და ოჯახური ჰიპერქოლესტერინემია

კითხვა: შეიძლება თუ არა ქოლესტერინის (CHOL) დონის ცვლილება გამოიწვიოს ოჯახურმა ჰიპერქოლესტერინემიამ?

პასუხი: დიახ, შეიძლება. იხ. >>>

გადასვლა: ქოლესტერინი

….

Share this...Share on Facebook
Facebook