ქოლესტერინი და ჰიპერტონული დაავადება

ქოლესტერინი და ჰიპერტონული დაავადება

კითხვა: შეიძლება თუ არა ტრიგლიცერიდები დონის ცვლილება გამოიწვიოს ჰიპერტონულმა დაავადებამ?

პასუხი: დიახ, შეიძლება. იხ. >>>

გადასვლა: ქოლესტერინი

….