საწარმოს ნასესხები საშუალებები

ეს განმარტებითი ლექსიკონი არის ნაშრომის:  „როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა“. ლევან შენგელია. 2010.  ქართული უნივერსიტეტი. დანართი და სპეციალურად მომზადებულია მათთვის ვინც დამოუკიდებლად ამზადებს ბიზნეს-გეგმას. ლექსიკონში ტერმინთა ძიების გასამარტივებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google- ს საძიებო ფანჯარა, რომელიც ამ გვერდის თავშია განთავსებული.

საწარმოს ნასესხები საშუალებები, Заемные средства предприятия

საწარმოს ნასესხები საშუალებები – არის საშუალებები, რომლებიც შედგება:

–         ქონების დაგირავების სანაცვლოდ მიღებული საშუალებებისგან;

–         ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით (ფიქსირებული შემოსავლით) მიღებული საშუალებებისგან;

–         კრედიტების სახით მიღებული საშუალებებისგან;

–         ვექსელებისგან.

თეზაურუსი:  ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადებაბიზნეს გეგმების შედგენაბიზნესის მენეჯმენტიროგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმაროგორ მოვიზიდოთ ინვესტორიინვესტორი,საინვესტიციო წინადადებებისაინვესტიციო წინადადებასაინვესტიციო პროექტისაინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფინანსური ანალიზისაფინანსო ანალიზი
Share this...Share on Facebook
Facebook