რეტრაქტორი

  • თურმანიძის მალამოები

გადასვლა – ,,ქირურგიული ინსტრუმენტები”

ორგანოების და ქსოვილების დასაშორიშორებელი, საფიქსაციო,   სპეციალური დანიშნულების ენდოქირურგიული ინსტრუმენტი  (სურ. 4.13). რეტრაქცია* _  ქსოვილთა განზიდვა და ფიქსაცია გარკვეულ პოზიციაში.

რეტრაქტორი ღრუში თავსდება 10მმ-იანი ტროაკარის გავლით.  (იხ. ენდოქირურგიული ინსტრუმენტები); ტროაკარი (ენდოქირურგიული))

retraqtori

ინსტრუმენტების დისტრიბუტორებს ვთხოვთ მოგვაწოდონ სურათები და დამატებითი ინფორმაცია. საკონტაქტო ელფოსტა: mpifarm@gmail.com
….
<<<ინა გერდი
მომდევნო გვერდი>>>>
Share this...Share on Facebook
Facebook