ასიმპტომური

განმარტებითი ლექსიკონი

ასიმპტომური – დაავადების მდგომარეობა,რომლის დროსაც არ აღინიშნება არანაირი სიმპტომი.