ჰიდროგენაზა

განმარტებითი ლექსიკონი

ჰიდროგენაზა – ფერმენტი, რომელიც აკატალიზებს წყალბადის სხვადასხვა ნაერთთან დაკავშირებას აღდგენის რეაქციების დროს.