ახალციხე

  • თურმანიძის მალამოები

ახალციხის სასტუმროებს, დასასვენებელ სახლებს, საოჯახო სასტუმროებს  და საკურორტო ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტებს შეუძლიათ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსონ ამ გვერდის ბოლოში, კომენტარების ველში.

ახალციხის ადმინისტრაციული მდებარეობა – რაიონული ცენტრი. გეოგრაფიული მდებარეობა – მესხეთის (აჭარა-იმერეთის) ქედის სამხრეთ ფერდობი, მდ. ფოცხოვოს წყლის ხეობა. სიმაღლე ზღვის დონიდან – 980 მ. რელიეფი – მთაგორიანი
ახალციხის კლიმატი – ზომიერად მშრალი დაბალი მთის. ზამთარი ცივი, მცირე – თოვლიანი. იანვრის საშუალო ტემპერატურაა – 3,80C. ზაფხული თბილი, ზომიერად 129 მშრალი. აგვისტოს საშუალო ტემპერატურაა 20,40C. ნალექების წლიური რაოდენობა – 400-600 მმ. ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 69%. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში – 2000-2100 საათი.

ფლორა ახალციხეში – ველის მცენარეულობა.
ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორები ახალციხეში: დაბალი მთის ჰავა და თერმული (380C), ნახშირმჟავა, ჰიდროკარბონატული, მაგნიუმიან-ნატრიუმიანი მინერალური წყლები, საერთო მინერალიზაციით 9 გ/დმ3.
მკურნალობის სახეობები ახალციხეში: მინერალური წყლის მიღება (დალევა), მინერალური წყლის აბაზანები, პასიური კლიმატოთერაპია.

>> საქართველოს კურორტები

.
.

Share this...Share on Facebook
Facebook