ნაბეღლავი

  • თურმანიძის მალამოები

ნაბეღლავის სასტუმროებს, დასასვენებელ სახლებს, საოჯახო სასტუმროებს  და საკურორტო ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტებს შეუძლიათ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსონ ამ გვერდის ბოლოში, კომენტარების ველში.

ნაბეღლავი – ადმინისტრაციული მდებარეობა – ჩოხატაურის რაიონი. გეოგრაფიული მდებარეობა – მესხეთის ქედის (მცირე კავკასიონის სისტემა) მთისწინეთი, მდ გუბაზოულის (მდ. სუფსის შენაკადი) ხეობა. სიმაღლე ზღვის დონიდან – 470-490 მ. რელიეფი – მთაგორიანი. კლიმატი – კლიმატის თავისებურება განპირობებულია კურორტის სუბტროპიკული სარტყლის ტყის ზონაში განლაგებით და შავი ზღვის სიახლოვით
101 ზამთარი რბილი, თითქმის უთოვლო. იანვრის საშუალო ტემპერატურაა 3,60C
ზაფხული თბილი. აგვისტოს საშუალო ტემპერატურაა 20,20C. ნალექების რაოდენობა წელიწადში – 1438 მმ. ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 74%. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში – 1800-1900 საათი
ნაბეღლავი – ფლორა – შერეული (მუხა, წიფელი, რცხილა, ნაძვი, ფიჭვი) ტყეები და ციტრუსების ნარგავები
ნაბეღლავი – ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორები: დაბალი მთის ჰავა და ნახშირმჟავა, ჰიდროკარბონატული, ნატრიუმიანი (ბორჯომის ტიპის) მინერალური წყლები, საერთო მინერალიზაციით 7,5-8,0 გ/დმ3, შეიცავენ კაჟმჟავას, ბრომს და სხვა ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებს
ნაბეღლავი – მკურნალობის სახეობები: მინერალური წყლის აბაზანები და მიღება (დალევა), პასიური კლიმატოთერაპია.>> საქართველოს კურორტები

.

.

Share this...Share on Facebook
Facebook