სულორი

  • თურმანიძის მალამოები

სულორის სასტუმროებს, დასასვენებელ სახლებს, საოჯახო სასტუმროებს  და საკურორტო ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტებს შეუძლიათ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსონ ამ გვერდის ბოლოში, კომენტარების ველში.

სულორი – ადმინისტრაციული მდებარეობა – ვანის რაიონი. გეოგრაფიული მდებარეობა კოლხეთის დაბლობის სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილი. სიმაღლე ზღვის დონიდან – 180-200 მ. რელიეფი – ვაკე
სულორი – კლიმატი – ტენიანი, სუბტროპიკული. ზამთარი რბილი, უთოვლო. იანვრის საშუალო ტემპერატურაა 50C. ზაფხული ძალიან თბილი, ტენიანი. აგვისტოს საშუალო ტემპერატურაა 230C. ნალექების წლიური რაოდენობა – 1350 მმ. ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 74 %. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში – 2000-2100 საათი
სულორი – ფლორა – ფართოფოთლოვანი (მუხა, წიფელი, რცხილა) ტყეები. ხეხილის ბაღები და ციტრუსების პლანტაციები
სულორი – ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორები: აზოტიანი, სუსტად სულფიდური, კაჟიანი, სულფატურ-ჰიდროკარბონატული, ნატრიუმიანი მინერალური წყლები, საერთო მინერალიზაციით 0,3-0,6 გ/დმ3
მკურნალობის სახეობა – მინერალური წყლის აბაზანები.>> საქართველოს კურორტები

.

..

Share this...Share on Facebook
Facebook