კოლოპროქტოლოგიური ულტრაბგერითი გამოკვლევა

ულტრასონოგრაფია კოლოპროქტოლოგიაში არის გამოკვლევის მეთოდი, რომელიც განსაკუთრებული მომზადებისა და დიდი ტექნიკური სიძნელეების გარეშე, სწორი ნაწლავისა და მეზობელი ორგანოების მდგომარეობის განსაზღვრის  საშუალებას იძლევა >>>

თანამედროვე ულტრასონოგრაფია, კოლორექტალური კიბოს დიაგნოსტიკის ღირებული მეთოდია, რომელიც კიბოს გავრცელების ხარისხის შეფასების, ასევე ლიმფურ კვანძებსა და  ღვიძლში  მეტასტაზების არსებობაზე მსჯელობის  საშუალებას იძლევა. ენდორექტალური გადამცემისა  და ულტრაბგერითი კოლონოსკოპიის  გამოყენება ობიექტური დიაგნოსტიკის შესაძლებობების გაფართოების საშუალებას იძლევა.

სწორი ნაწლავისა და კოლინჯის ულტრაბგერითი გამოკვლევის დროს, შესაძლოა განხორციელდეს გარეგნულად კეთილთვისებიანი ადენომების მდგომარეობის შეფასება, კიბოს დროს ნაწლავის კედლის სიმსივნური ინვაზიის განსაზღვრა, ასევე ნაწლავის მიმდებარე ლიმფური კვანძების მდგომარეობის შეფასება.

ინტრაოპერაციული ულტრასონოგრაფია არის მეთოდი, რომელიც (ტრანსაბდომინალურ ულტრასონოგრაფიასთან კომპლექსში გამოყენების დროს) ავთვისებიანი პროცესის გავრცელების განსაზღვრის, ღვიძლში კეროვანი წარმონაქმნების დიფერენციალური დიაგნოსტიკის დიდი სიზუსტით ჩატარების საშუალებას იძლევა.

მსხვილი ნაწლავის კიბოთი დაავადებულ ავადმყოფებში, ღვიძლის მეტასტაზური დაზიანების დროს, ინტრაოპერაციული ულტრასონოგრაფიის დიაგნოსტიკის სიზუსტე 99,2% შეადგენს.

ულტრაბგერითი გამოკვლევის ორი მეთოდიკის კომბინირებულად გამოყენება (მუცლის წინა კედლიდან და ენდორექტალურად) სწორ ნაწლავში ანთებითი და სიმსივნური პროცესების (დისტალური არასპეციფიკური წყლულოვანი კოლიტიკიბო) დიფერენციალური დიაგნოსტიკის ჩატარებაში გვეხმარება.

მწვავე პარაპროქტიტის დროს ოპერაციამდელ ეტაპზე,  ულტრაბგერითი გამოკვლევა,  ქსოვილებში ანთებითი პროცესების ადრეული გამოვლინებების, ფისტულის შიგნითა ხვრელის,  სფინქტერების ბოჭკოებთან მიმართებაში ფისტულის არხის მდებარეობის, სწორი ნაწლავის კედლის პროცესში ჩართვის დიაგნოსტირების საშუალებას იძლევა. ამ მიზნებისთვის ტრანსაბდომინალურ და ენდორექტალურ მიდგომასთან ერთად ასევე, შორისის მხრიდან მიდგომა გამოიყენება. ყველაფერი ზემოთ ჩამოთვლილი თანაბრად, ქრონიკული პარაპროქტიტის ( სწორი ნაწლავის ფისტულის) დიაგნოსტიკას  მიეკუთვნება.

პარარექტალური ქსოვილების არაორგანული სიმსსივნეების დიაგნოსტიკაში, რომლებსაც სწორი ნაწლავის სიმსივნის სიმულირება შეუძლიათ  დიდი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ულტრაბგერით გამოკვლევას. დიაგნოსტიკის სიზუსტე 90% შეადგენს.

მუცლის წინა კედლიდან გამოკვლევისას საზღვრავენ წარმონაქმნის ზომებს, ზედა პოლუსის მდებარეობას, რაც მნიშვნელოვანია ოპერაციული მიდგომის შესარჩევად, გამოვლინდება შარდსაწვეთების მენჯის ნაწილებთან, შარდის ბუშტთან ურთიერთობა.

ენდორექტალური ულტრასონოგრაფიის საშუალებით შესაძლებელია მცირე ზომის  წარმონაქმნების დიაგნოსტიკა, ლევატორებთან მიმართებაში გაცილებით ზუსტი ტოპიკური დიაგნოსტიკა,  ასევე სწორი ნაწლავის კედელში სიმსივნის ჩაზრდის განსაზღვრა.

ულტრასონოგრაფია არის მეთოდი, რომელიც განსაკუთრებული მომზადებისა და დიდი ტექნიკური სიძნელეების გარეშე, სწორი ნაწლავისა და მეზობელი ორგანოების მდგომარეობის განსაზღვრის  საშუალებას იძლევა, რაც განსაკუთრებით ანთებითი დაავადებების დიაგნოსტიკისთვისაა მნიშვნელოვანი (არასპეციფიკური წყლულოვანი კოლიტი, კრონის დაავადება) დივერტიკულოზი და სხვ. დიაგნოსტიკის სიზუსტე უმეტესწილად, მიღებული მონაცემების სწორ ინტერპრეტაციასა და გამომკვლევის გამოცდილებაზეა დამოკიდებული.

________________________________________

გადასვლა >>> ,,კოლოპროქტოლოგია

.

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..