ბოდვითი სინდრომები

ბოდვითი სინდრომები ბოდვა ეს არის ცრუ, აბსოლუტურად არაკორექტული, ავადმყოფური მიზეზებით განპირობებული მსჯელობა, რომელიც წარმოიქმნება ადეკვატური გარე მიზეზების გარეშე. ბოდვები აღინიშნება შიზოფრენიის დროს, ასევე ცენტრალური ნერვული სისტემის ორგანული, სისხლძარღვოვანი და ატროფიული დაავადებების, ეპილეფსიის, ფსიქოგენური, სომატური და სხვა ფსიქოზების დროს. ბოდვით სინდრომებს მიეკუთვნება პარანოიალური, პარანოიდული და პარაფრენიული სინდრომები.

ბოდვითი სინდრომები – პარანოიალური სინდრომი ხასიათდება ინტერპრეტაციული ბოდვით, მიდრეკილია თანდათანობითი გაფართოებისა და სისტემატიზაციისაკენ. ამასთან, მართალია ბოდვის შინაარსში ასახულია ის ურთიერთობები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდათ ჩვეულებრივ სიტუაციებში, ბოდვის ტრუქტურა იქმნება მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, რომლებშიც ვლინდება სუბიექტური ლოგიკა ფაქტების ცალმხრივი გააზრებით. კვერულანტური ბოდვის დროს ავადმყოფს აღენიშნება გაუთავებელი ჩივილები. რეფორმატულობისა და გამომგონებლობის ბოდვის დროს მუშავდება სხვადასხვა პროექტები, მუდმივი ძრავის კონსტრუქციები და სხვ. იპოქონდრული ბოდვის დროს აღინიშნება მუდმივად ფაქტების ,,შეპირისპირება”.

ბოდვითი სინდრომები – პარანოიდული სინდრომი, პარანოიდი წარმოადგენს თვალთვალისა და ზემოქმედებების ბოდვების ერთობლიობას, ფსევდოჰალუცინაციებთან და ფსიქიკური ავტომატიზმის მოვლენებთან. ავადმყოფები დარწმუნებულნი არიან, რომ მათზე ვიღაცა ან რაიმე მოვლენა მოქმედებს გარედან ელექტრობის, ატომური ენერგიის, ლაზერის სხივის და სხვ. დახმარებით. ზემოქმედება ხდება მის აზრებზე, გრძნობებზე, ქცევაზე; ავადმყოფის სურვილები, ლტოლვა, ინტერესები და ფიქრები გარშემომყოფთათვის მისაწვდომი ხდება (გახსნილობის სიმპტომი).

ბოდვითი სინდრომები პარაფრენიული სინდრომი – ფანტასტიკური ხასიათის ბოდვის შერწყმა დევნის ბოდვასთან, ფსიქიკური ავტომატიზმის სხვადასხვა მოვლენებითა და ზემოქმედებებით. კლინიკურ სურათში სჭარბობს განდიდების მანია, რომელიც ფორმირებულია აწეული გუნებ-განწყობის ფონზე. ავადმყოფები დარწმუნებულნი არიან თავიანთ მაღალ დანიშნულებაში, განსაკუთრებულ მისიაში. ისინი საკუთარ თავს აცხადებენ სამყაროს მფლობელებად, იკუთვნებენ მაღალ ჯილდოებსა და ორდენებს, ,,გააჩნიათ წინასწარგანჭვრეტის ნიჭი”, ,,გენიალური უნარი”; არანაირი წინააღმდეგობა მათი იდეების რელიზაციაში არ არსებობს. პარაფრენიული სინდრომისსტრუქტურაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ცრუ, გამოგონილ მოგონებებს (კონფაბულაციები).

ფსიქიკური დაავადებები


ლიტერატურა, წყაროები, გაფრთხილება

  • გაფრთხილება
  • დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ, შენგელია ვასილ. “ქართული სამედიცინო ენციკლოპედია”. თბილისი, 2005. “ტექინფორმის” დეპონენტი N: 1247. თეიმურაზ ჩიგოგიძის რედაქციით.
  • დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ, შენგელია ვასილ; “ქართული სამედიცინო ენციკლოპედია”. მეორე დეპო-გამოცემა. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა”. N: 28. 2006. დეპონენტი პროფესორ თეიმურაზ ჩიგოგიძის საერთო რედაქციით.

.

Share this...Share on Facebook
Facebook