ფსიქიკური დაავადებები

ფსიქიკური დაავადებები 
ყველა ფსიქიკური დაავადება უძველეს ქართულ სამედიცინო პორტალზე medgeo.net 

.ფსიქიკური დაავადებები 

#Deliriumacutum #ბელისმანია #შიზომანია #აბსტინენტურისინდრომი #აგნოზია #აგორაფობია #აკვიატებულიმდგომარეობები #ალკოჰოლურიენცეფალოპათია #ალკოჰოლურიპარანოიდი #ალკოჰოლურიჰალუცინოზი #ამენცია #ამნეზია #ამნეზიური(კორსაკოვის)სინდრომი #ასთენიურისინდრომი #ასთენოიპოქონდრიულისინდრომი #აფექტურისინდრომები #ბოდვითისინდრომები #ბრიკესსინდრომი #ბულიმია #ბულინგი #გონებისდაბინდვა #გრძნობებისამბივალენტობა #დეზორიენტირებულობა #დემენცია #დეპერსონალიზაცია #დეპრესია #დერეალიზაცია #დისმორფომანია #დისმორფოფობია #დისსიმულაცია #დისფორია #ემოციურიგამოფიტვისსინდრომი #ემოციურიძალადობა #ზეღირებულიიდეები #ილუზიები #ინტოქსიკაციურიფსიქოზები #ისტერიულისინდრომი #ისტერიულისიყრუე #კატატონიურისინდრომები #კონვერსიულიმოშლილობა #მანიაკურ–დეპრესიულიფსიქოზი #მოძრაობებისნევროზი #ნევროზები #ნევროპათიაფსიქიატრიაში #ოლიგოფრენია #პანიკურიშეტევა #პარანოიდულისინდრომი #პროგრესირებადიდამბლა #რეაქტიულიფსიქოზები #სენესტოპათიურ–იპოქონდრიულისინდრომი #სენილურიფსიქოზები #სიმპტომატურიფსიქოზები #სომატოფორმულიმოშლილობები #სტრესი #ტოქსიკომანია #ნარკომანია #ტრავმულიენცეფალოპათია #ფსიქიკურიდეფექტი #ფსიქოორგანულისინდრომი #ფსიქოპათიები #ყურადღებისდეფიციტისსინდრომი #ბავშვებში #შეგუებითირეაქციებისმოშლილობა #შიზოფრენია #შიშები #ფობიები #წამალზედამოკიდებულება #ჰალუცინაციურისინდრომი #ჰალუცინოზი #ჰაშიშიზმი #ალკოჰოლიზმი