უცხო სხეულების ასპირაცია

უცხო სხეულების ასპირაცია

უცხო სხეულების ასპირაცია  – განსაკუთრებით ხშირად ხდება მარჯვენა ბრონქში (უფრო ფართოა). უცხო სხეული შესაძლოა იყოს როგორც ორგანული, ასევე არაორგანული ბუნების.


საქონელი ბავშვებისათვის გამოწერით

  1. სათამაშოები და საჩუქრები ბავშვებისათვის
  2. ტანსაცმელი და ფეხსაცმელები ბავშვებისათვის
  3. ბავშვის მოვლის საშუალებები
  4. საიტები ბავშვების შესახებ 

კლინიკური სურათი

დამახასიათებელია სუნთქვის გაძნელება, უეცრად წარმოქმნილი მკვეთრი ქოშინი (შეტევითი, ყოვანახველისებრი ტრაქეაში მოხვედრის დროს), ციანოზი, ხუთვა და გონების დაკარგვა. ხორხის სანათურის უცხო სხეულით სრული ობსტრუქციის დროს ვითარდება ასფიქსია და სიკვდილი.
კლინიკური გამოვლინებების დინამიკა დამოკიდებულია უცხო სხეულის გადანაცვლებაზე და ლოკალიზაციაზე: ატელექტაზი, ქრონიკული ქრონქიტი, ქრონიკული პნევმონია, ფილტვის აბსცესი, შესაძლებელია ემპიემის განვითარებაც.

დიაგნოზი

ბაზირდება ანამნეზის, კლინიკის, ლარინგო – და ბრონქოსკოპიის მონაცემებზე, რენტგენოლოგიური გამოკვლევების შედეგებზე.
უცხო სხეულის ლოკალიზაციის დადგენა აუცილებელია სამკურნალო ტაქტიკის შესამუშავებლად.

მკურნალობა

უცხო სხეულის სასწრაფოდ ამოღება. ოპტიმალური ვარიანტია ავადმყოფის გადაყვანა ოტოლარინგოლოგიურ ან სხვა სპეციალიზირებულ განყოფილებაში. პედიატრიული დაავადებები