ჰექსოკინაზა

თურმანიძის მალამო

განმარტებითი ლექსიკონი

ჰექსოკინაზა – ფერმენტი,რომელიც წარმოადგენს კატალიზატორს გლუკოზის გლუკოზო-6-ფოსფატად გარდაქმნის პროცესში.ეს რეაქცია გლიკოლიზის პირველი სტადიაა.

Share this...Share on Facebook
Facebook