თეთრი წყლები

თეთრი წყლების სასტუმროებს, დასასვენებელ სახლებს, საოჯახო სასტუმროებს  და საკურორტო ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტებს შეუძლიათ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსონ შესაბამისი  გვერდის ბოლოში, კომენტარების ველში ან ფეის-ჯგუფში “საქართველოს კურორტები” ( აუცილებელია გაწევრიანდეთ მითითებულ ჯგუფში) >>> 

თეთრი წყლები – ადმინისტრაციული მდებარეობა – თელავის რაიონი. გეოგრაფიული მდება – რეობა – ცივ-გომბორის ქედის ჩრდილოეთი ფერდობი, მდ. თურდოს სათავეებში (მდ. ალაზნის შენაკადი). სიმაღლე ზღვის დონიდან – 1300-1350 მ. რელიეფი – მთაგორიანი; კლიმატი – საშუალო მთის (ქვედა სარტყელი). ზამთარი ზომიერად ცივი, თოვლიანი. იანვრის საშუალო ტემპერატურაა –30C. ზაფხული თბილი. აგვისტოს საშუალო ტემპერატურაა 190C. ნალექების წლიური რაოდენობა – 860 მმ. ჰაერის 74 საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 66%. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში – 2200 საათი.
თეთრი წყლები – ფლორა – წიწვოვანი (კავკასიური ნაძვი, სოჭი) ტყეები
თეთრი წყლები – ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორები: საშუალო მთის ქვედა სარტყლის ჰავა და სუსტად სულფიდური, ჰიდროკარბონატული, კალციუმიან-ნატრიუმიანი მინერალური წყლები, საერთო მინერალიზაციით 0,7-0,8 გ/დმ3, რომლებიც შეიცავენ 15-16 მგ/დმ3 სულფიდურ შენაერთებს
მკურნალობის სახეობები თეთრ წყლებში: მინერალური წყლის აბაზანები, პასიური კლიმატოთერაპია …..>> საქართველოს კურორტები

.

.