კოლოიდური ვერცხლის ხსნარების კონცენტრაციის გაანგარიშება

თურმანიძის მალამო

კოლოიდური ვერცხლის  ხსნარების კონცენტრაციის გაანგარიშება

ხსნარის წყლით განზავება

დავუშვათ საჭიროა დამზადებულ იქნეს მაღალი Р1 კონცენტრაციის ხსნარისაგან  დაბალი Р2 კონცენტრაციის ხსნარი.

განზავებამდე  ხსნარის მასა აღვნიშნოთ А1-ით, ხოლო განზავების შემდეგ ხსნარის მასა – А2 – ით, მაშინ  განზავებისათვის საჭირო წყლის მასა b (გრ-ში) გამოითვლება ფორმულით:

ა) b=A1*(P1/P2 – 1),  თუ ცნობილია A1,       ან ფორმულით

ბ) b=A2*(1- P2/P1),   თუ ცნობილია A2.

ორივე შემთხვევაში:   A2 = A1 + b

(აქ  სიმბოლო * მოქმედება გამრავლების აღმნიშვნელია, ხოლო სიმბოლო / გაყოფის)

მოტანილ გაანგარიშებას გავუკეთოთ ასეთი ინტერპრეტაცია:

ა) ცნობილია  განსაზავებელი ხსნარის კონცენტრაცია და  მასა, აგრეთვე მისაღები ხსნარის კონცენტრაცია.

უნდა დადგინდეს    განზავებისათვის საჭირო წყლის მასა და მიღებული განზავებული ხსნარის მასა.

 მაგ. 10მგ/ლ კონცენტრაციის (Р1) 200 გრ(А1) ხსნარიდან  გვინდა მივიღოთ 2 მგ/ლ კონცენტრაციის (Р2) ხსნარი. განსაზავებელი წყლის რაოდენობა b=200*(10/2 – 1)= 200*4=800გრ.

მიღებული განზავებული ხსნარის მასა  (А2) იქნება 200გრ + 800გრ=1ლ.

ბ) ცნობილია  განსაზავებელი ხსნარის კონცენტრაცია, აგრეთვე მისაღები ხსნარის კონცენტრაცია  და მასა.

უნდა დადგინდეს განზავებისათვის საჭირო წყლის მასა და  განსაზავებელი კონცენტრატის მასა.

მაგ. 10მგ/ლ კონცენტრაციის (Р1)  ხსნარიდან  გვინდა მივიღოთ 2 მგ/ლ კონცენტრაციის (Р2)  1ლ.  (А2) ხსნარი. განსაზავებელი წყლის რაოდენობა b=1*(1- 2/10)=1000*(1- 1/5)= 1000*4/5=800გრ.

1 ლ = А1+ 800გრ. ანუ А1=200გრ.

ე.ი. 2 მგ/ლ კონცენტრაციის   1 ლ.  ხსნარის მისაღებად საჭიროა აღებულ იქნეს 10მგ/ლ კონცენტრაციის ხსნარიდან   200 გრ.

იმ შემთხვევაში, თუ ცნობილია ხსნარის არა მასა, არამედ მოცულობა, საჭიროა ცხრილების საშუალებით დადგენილ იქნეს  ხსნარის საწყის და საბოლოო კონცენტრაციაში  მოცემული ნივთიერების სიმკვრივეები – შესაბამისად  p1  და  р2. მაშინ, თუ საჭიროა დაზადებულ იქნეს V2 (მლ-ში) მოცულობის Р2 [%-ში (მასა)] კონცენტრაციის ხსნარი, ხოლო საწყისი ხსნარის კონცენტრაცია არის P1[%-ში (მასა)], მაშინ საწყისი ხსნარის მოცულობა იანგარიშება ფორმულით:  V1= (V2* р2 *P2) / (p1*P1)

_________________________________________________

  • პოსტი წარმოადგენს უცხოური მასალების დაიჯესტს და არ ეფუძნება დამოუკიდებელ სამედიცინო კვლევებს.
  • Facebook-ზე კოლოიდური ვერცხლის, ოქროსა და სპილენძის მომხმარებელთათვის შექმნილია სპეციალური ჯგუფი.
  • გაწევრიანდით Face-ჯგუფში https://www.facebook.com/groups/354213658073494/, გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება.
  • ქართულ სამედიცინო პორტალზე www.medgeo.net  შექმნილია სპეციალური საიტი.
  • ”კოლოიდური ოქრო, ვერცხლი და სპილენძი” http://www.medgeo.net/2014/10/02/koloiduri-vercxli/
  • ეს პოსტი და მასალები და   ეკუთვნის საქველმოქმედო საზოგადოებას „ამაგდარი“. იგი არის პასუხისმგებელი შინაარსზეც.  ოფისი:  2364946; ელ. ფოსტა   amagdari@gmail.com. მოგვაწოდა პროფ. ვ. შარაშიძემ.

გადასვლა >>>> ,,კოლოიდური ვერცხლი”

..

 

Share this...Share on Facebook
Facebook