საშვილოსნოს ვენტროფიქსაცია

საშვილოსნოს ვენტროფიქსაცია – (ventrofixatio uteri; ლათ. venter მუცელი + fixatio მიმაგრება) პლასტიკური ოპერაცია, რომლის დროსაც საშვილოსნო ფიქსირდება მუცლის კედელზე. ტარდება საშვილოსნოს დაწევის, გამოვარდნის დროს, მისი უკან გადახრისას, ასევე საშვილოსნოს დანამატების ამოკვეთისას, საშვილოსნოსგარე ორსულობის დროს და სხვ. დროს.

საშვილოსნოს ვენტროფიქსაცია, როგორც წესი, უტარდებათ ასაკოვან (არარეპროდუქციული ასაკის) ქალებს. თუკი ამგვარი ოპერაცია ჩატარებული აქვს რეპროდუქციული ასაკის ქალს, მაშინ მშობიარობა მხოლოდ საკეისროს კვეთითაა ნაჩვენები. საშვილოსნოს ვენტროფიქსაცია განსაკუთრებით ხშირად ტარდება საშვილოსნოს მე-3 ხარისხის დაწევისას და საშვილოსნოს გამოვარდნისას. ასეთ დროს ადგილი აქვს წინა, ან უკანა, ან ორივე კედლის დაწევასა და გამოვარდნას, რაც თუ იშვიათად კომბინირებულია რექტოცელესთან ან, ვეზიკოცელესთან.
..

.
საშვილოსნოს ვენტროფიქსაცია ტარდება ერთმომენტად, საშოს წინა ან უკანა, ან ორივე კედლის პლასტიკით, ასევე აუცილებელი პერინეოპლასტიკით, ანუ შორისის პლატიკით, შორისის არასაკმარისი ფიქსაციისას, სასურველი ეფექტი არ დგება. მუცლის წინა კედლის გაკვეთის შემდეგ  ხდება საშვილოსნო ნორმალურ მდებარეობაში დაბრუნება და მისი დაფიქსირება მუცლის წინა კედელზე. ამ ოპერაციის რამდენიმე მოდიფიკაცია არსებობს.
.
.

Share this...Share on Facebook
Facebook