ბაზიონი

განმარტებითი ლექსიკონი

ბაზიონი –  წერტილი კეფის დიდი ხვრელის წინა კიდის შუაში (ქალას ფუძეში).