ჩითახევი

  • თურმანიძის მალამოები

ჩითახევის სასტუმროებს, დასასვენებელ სახლებს, საოჯახო სასტუმროებს  და საკურორტო ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტებს შეუძლიათ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსონ ამ გვერდის ბოლოში, კომენტარების ველში.

ჩითახევი – ადმინისტრაციული მდებარეობა – ბორჯომის რაიონი. გეოგრაფიული მდებარეობა – მდ. მტკვრის ბორჯომის ხეობა. თრიალეთის ქედის მთისწინეთი. სიმაღლე ზღვის დონიდან – 870 მ. რელიეფი – მთაგორიანი
კლიმატი – დაბალი მთის ჰავა. ზამთარი ზომიერად ცივი, მცირეთოვლიანი. იანვრის საშუალო ტემპერატურაა – 2,80C. ზაფხული თბილი, ზომიერად ნოტიო. აგვისტოს საშუალო ტემპერატურაა 17,50C. ნალექების წლიური რაოდენობა – 620 მმ. ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 77%. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში – 2100 საათი
ჩითახევი – ფლორა – წიწვოვან-ფოთლოვანი (ნაძვი, ფიჭვი, რცხილა, მუხა და სხვ.) ტყეები
ჩითახევი – ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორი – დაბალი მთის ჰავა
ჩითახევი – მკურნალობის სახეობა – პასიური კლიმატოთერაპია.. >> საქართველოს კურორტები

.

.

Share this...Share on Facebook
Facebook