ფისტაშკა და კიბო

თურმანიძის მალამო

ბიულეტენი ,,სამედიცინო მედიის დაიჯესტი”, N4, დეკემბერი, 2009 წ.

კიბოს პროფილაქტიკის ერთ–ერთი საშუალება ფისტაშკის (ფისტას) საკვებში გამოყენებაა
კიბოს შემსწავლელი ამერიკული ცენტრის American Association for Cancer Research Frontiers განაცხადეს, რომ ფისტის (ფისტაშკის) გამოყენება მნიშვნელოვნად ამცირებს ფილტვების კიბოს განვიტარების რისკს. ექსპერიმენტში მონაწილეობდა 36 მოხალისე, რომლებმაც ჩააბარეს ანალიზები ფისტის სპეციალური დიეტის დაწყებამდე და დამთავრების შემდეგ.

От рака защитят фисташки

Еще одним средством профилактики развития раковых заболеваний является употребление в пищу фисташек.
Специалисты из американского центра изучения раковых заболеваний (American Association for Cancer Research Frontiers) сообщили о том, что употребление в пищу фисташек может значительно сократить риск развития рака легких и других злокачественных опухолей. В эксперименте приняли участие 36 здоровых добровольцев, который сдали все необходимые анализы до, после и во время пребывания на специальной фисташковой диете.
«Фисташки являются превосходным источником гамма-токоферола, антиоксиданта, защищающего клетки от разрушения — рассказала одна из авторов исследования, доктор Ладия Эрнандез (Ladia M. Hernandez), во время своего выступления на конференции Cancer Prevention Research Conference. — Полученные нами данные говорят о том, что употребление всего лишь 50 грамм фисташек в день значительно снижает риск развития злокачественных опухолей в легких и не сказывается на увеличении массы тела».
Напомним, что совсем недавно ученые из этого исследовательского центра выступили с заявлением, что действенным способом профилактики раковых заболеваний простаты являются вещества, содержащиеся в кофе. По их мнению, этот напиток повышает уровень инсулина в крови и положительным образом сказывается на чувствительности клеток к этому гормону.

Share this...Share on Facebook
Facebook