სალიგატურო ჩანგალი

გადასვლა – ,,ქირურგიული ინსტრუმენტები”

ლიგატურული კვანძის ჩასაწევი მავთულისებრი, ტარიანი, ბლაგვწვერიანი ქირურგიული ინსტრუმენტი (სურ. 1.39). ხმარების წესი:

ძნელად მისადგომ, ღრმა ადგილას, სისხლმდენ სისხლძარღვზე მომჭერის დადების შემდეგ, ლიგატურას შემოატარებენ ბრანშებს, წინასწარ აკეთებენ კვანძს და  სალიგატურო ჩანგლის საშუალებით ჩააცურებენ მას მომჭერის ბოლოსთან.

37

….
ინსტრუმენტების დისტრიბუტორებს ვთხოვთ მოგვაწოდონ სურათები და დამატებითი ინფორმაცია. საკონტაქტო ელფოსტა: mpifarm@gmail.com
….
<<<წინა გვერდი
მომდევნო გვერდი>>>
….