ჩერნის ფირფიტოვანი კავი

გადასვლა – ,,ქირურგიული ინსტრუმენტები”

ჭრილობისკიდეებისგასაგანიერებელიბლაგვი,ფირფიტისებრი, ბრტყელი,პრიალაზედაპირიანი ქირურგიულიინსტრუმენტი;(იხ.ჭრილობისგამაგანიერებელიინსტრუმენტები (რეტრაქტორები)) (სურ. 1.26)

აგებულება:

წარმოადგენსფირფიტას, ერთბოლოზეორკბილა, ხოლომეორეზებრტყელიკავით;

ორკბილიანდაბრტყელკავებსურთიერთსაწინააღმდეგომიმართულებააქვს.

კავისსახელურიფენესტრირებულია (ფანჯრიანია).

დანიშნულება:

1) გამოიყენებაზედაპირულირეტრაქციისთვის; ბრტყელიკავილაპარატომულიჭრილობისკიდეებისდაშორიშორების,ხოლოორკბილიანიკავილაპარატომიულიჭრილობისდახურვისას.

2) ორკბილიანიკაუჭიგამოიყენებალაპარატომულიჭრილობისდახურვისდროს, ბოლო, ღრმანაკერისდადებისას.

23

….

ინსტრუმენტების დისტრიბუტორებს ვთხოვთ მოგვაწოდონ სურათები და დამატებითი ინფორმაცია. საკონტაქტო ელფოსტა: mpifarm@gmail.com

….

<<<წინა გვერდი
მომდევნო გვერდი>>>>