ანტიქოლინესთერაზა

  • თურმანიძის მალამოები

განმარტებითი ლექსიკონი

ანტიქოლინესთერაზა – ნებისმიერი ნივთიერება,რომელიც თრგუნავს ქოლინესთერაზას (ფერმენტის,რომელიც პასუხისმგებელია აცეტილქოლინის დაშლაში და ამით  აცეტილქოლინს ნერვული იმპულსების გატარების საშუალებას აძლევს) მოქმედებას.

Share this...Share on Facebook
Facebook