აუდიოგრამა

განმარტებითი ლექსიკონი

აუდიოგრამა - აუდიომეტრზე სმენის გამოკვლევის შედეგების გრაფიკული ჩანაწერი.

Share this...Share on Facebook
Facebook