სასაქმებელი საშუალებები და შეკრულობა

სასაქმებელი საშუალებები და შეკრულობასასაქმებელი საშუალებები და შეკრულობა – მიზანშეწონილია თუ არა შეკრულობისას სასაქმებელი საშუალებების ხანგრძლივი გამოყენება?

შეკრულობის მკურნალობაში განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენს სასაქმებელი საშუალებების გამოყენება.

ისინი საკამოდ ეფექტურია პირველ ეტაპებზე, თუმცა მათი ხანგრძლივი გამოყენებისას შესაძლოა განვითარდეს მიჩვევა, რაც გულისხმობს დამოუკიდებელი დეფეკაციის სურვილის  სრულ დაკარგვას.

ყოველწლიურად მხოლოდ აშშ-ში სასაქმებელ საშუალებებზე იხარჯება 725 მილიონი დოლარი, იმის ფონზე, რომ ხშირად საერთოდ არ არსებობს მედიკამენტის გამოყენების საჭიროება, ზოგიერთ შემთხვევაში კი იწვევს წამლისმიერი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას.

თანამედროვე მედიცინაში სასაქმებელი საშუალებების გამოყენების კრიტერიუმები არ არის ფორმულირებული. მკურნალობის შედარებით ოპტიმალურ გზას წარმოადგენს მხოლოდ ერთი სასაქმებელი საშუალების გამოყენება. ყველა სასქმებელ საშუალებას გააჩნია მიჩვევის ეფექტი. 5 წლიანი მიღების შემდეგ კონკრეტულ სასაქმებელ საშუალებაზე რეაქცია პაციენტთა ნახევარში ნარჩუნდება, ხოლო 10 წლის შემდეგ – მხოლოდ 11%-ში.

არჩილ შენგელია


ბმები:  შეკრულობაკოლოპროქტოლოგია, ბუასილი, მწვავე ბუასილი, ქრონიკული ბუასილი, ჰემოროიდული კვანძები, ჰემოროიდული კვანძების თრომბოზი, ანალური ნაპრალი, ბუასილის (ჰემოროის) ნიშნები, სისხლდენა სწორი ნაწლავიდან, პარაპროქტიტი,ანალური ქავილი, პერიანალური დერმატიტი, პროქტიტი, ბუასილის პროფილაქტიკა, ბუასილი და კვება, ბუასილი. ფიტოთერაპია, ბუასილის ქირურგიული მკურნალობა, სკლეროთერაპია, ინფრაწითელი კოაგულაცია, ლიგირება ლატექსის რგოლებით, კრიოთერაპია, ჰემოროიდექტომია, ლონგოს ოპერაცია, დეზარტერიზაცია, ჰემოროიდული არტერიების დეზარტერიზაცია, ბუასილის სკლეროთერაპია, ბუასილი ორსულობის დროს, ბუასილი და მშობიარობა, ბუასილის (ჰემოროის) მკურნალობა ლაქტაციის პერიოდში, მწვავე პარაპროქტიტი (ახალშობილებში), ბუასილი (ჰემოროი) ბავშვებში, ბუასილი (ჰემოროი) და ანალური სექსი

Share this...Share on Facebook
Facebook