არის თუ არა ჩაწყობა ბიზნესის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამებში?

MTVi agency გთავაზობთ ბიზნეს-გეგმების მომზადებასა და სხვა მომსახურებებს. (იხ. ბანერი). ჩვენ არ ვართ შუამავლები და ამ თხოვნით ნუ მოგვმართავთ.

MTVi-  მომსახურებები და სერვისები

♦  ბიზნეს-გეგმის მომზადება (შედგენა) , ტექნოლოგია, ტექნიკა და მოწყობილობები – სრული სერვისი თქვენი ბიზნეს იდეის სარეალიზაციოდ 
♦  ტიპური ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)  ყველაზე აქტუალურ თემებზე >>>
♦ ბიზნეს-გეგმა  აისბერგის  თავია.
♦ რა ღირს ბიზნეს-გეგმის მომზადება (შედგენა) 
♦ MTVi-ახალი მომსახურება ტექნიკისა და ტექნოლოგიების მოძიება და შედარებითი ანალიზი
♦ გრანტები. საგრანტო პროექტების მომზადება (შედგენა)
♦ შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმის (პროექტის) მომზადება
♦ ბიზნეს გეგმები და კონსულტაციები ემიგრანტთათვის
♦ ემიგრანტები. ბიზნესი. დასაქმება. მომსახურებები
♦ სოციოლოგიური გამოკითხვა: არის თუ არა ჩაწყობა ბიზნესის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამებში ?

სახელმძღვანელოები ბიზნესგეგმებისა და  საინვესტიციო პროექტების მოსამზადებლად

♦ როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა
♦ როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი
♦ საინვესტიციო პროექტის არსი და მნიშვნელობა
♦ საწარმოთა ფინანსური ანალიზი
♦ ბიზნეს-გეგმების შედგენა. განმარტებითი ლექსიკონი
♦ რა აკლია ქართველს? (დიმიტრი უზნაზე)  


თეზაურუსი: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდი,   ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი ,ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადება, ბიზნეს გეგმების შედგენა, როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმა,  როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი,  ინვესტორი, საინვესტიციო წინადადებები, საინვესტიციო წინადადება,  საინვესტიციო პროექტები, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო წინადადების მომზადება, ბიზნესის მენეჯმენტი, ფინანსური ანალიზი,  საფინანსო ანალიზი, საფინანსო ანალიზი, ფინანსური ანალიზი, ძირტკბილა, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფისტა, რა ღირს ბიზნეს გეგმაბიზნეს-გეგმა, საგრანტო პროექტების შედგენა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმის მომზადება, შეღავათიანი კრედიტების პროექტების მომზადება, ბიზნეს გეგმები რაჭისათვის, ბიზნეს გეგმები ჯავახეთისათვის, ბიზნეს გეგმები კახეთისათვის, ინოვაციაინოვაციური, ინოვაციური ბიზნეს გეგმები, ბიზნეს გეგმები ემიგრანტებისათვის, ემიგრანტები,  ემიგრანტების ბიზნესი,  ემიგრანტების  დასაქმება ,  ემიგრანტების მომსახურებები, მოდის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე ?,  არის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე?,  არის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე, მოდის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე?