აბსცესი ძვლისსაზედელასქვეშა

აბსცესი ძვლისსაზედელასქვეშა – (abscessus subperiostalis; სინ. აბსცესი სუბპერიოსტალური) აბსცესი, რომელიც ლოკალიზებულია ძვლისსაზრდელას ქვეშ; ვითარდება მწვავე ოსტეომიელიტის დროს.