აუტიზმი და შინაური ცხოველები

პოსტის ადმინი არჩილ შენგელია

შინაურ ცხოველებს შეუძლიათ დაეხმარონ აუტიზმით დაავადებულ ბავშვებს 

გამოკვლევამ, რომელიც ჩაატარეს მისურის უნივერსიტეტში, აჩვენა, რომ შინაურ ცხოველებს, კერძოდ ძაღლებს, შეუძლიათ დაეხმარონ აუტიზმით დაავადებულ  ბავშვებს სოციალურ ადაპტაციაში, ეხმარებიან მათ ნდობითი ურთიერთობები დაამყარონ გარემოსთან.

მეცნიერების ჯგუფს მოუხდა შეესწავლა 70 ოჯახი, სადაც იყვნენ ბავშვები 8-18 წლის ასაკში დიაგნოზით „კოგნიტიური აშლილობა“. ყოველ გამოსაკვლელ ოჯახში იყო შინაური ცხოველი. ოჯახებში, რომლებიც შედიოდნენ საკონტროლო ჯგუფში, ცხოველები არ ჰყავდათ. აღმოჩნდა, რომ ცხოველების მფლობელები უფრო კარგად ახდენენ ადაპტაციას გარემოსთან და უფრო განწყობილნი არიან დიალოგისათვის.

მეცნიერები გამოყოფენ შინაური ცხოველებიდან პატარა ჯიშის ძაღლებს. ზუსტად მათ გააჩნიათ დადებითი ზემოქმედების  უნარი ურთიერთობებზე და თვითდაჯერებულობაზე.

გამოკვლევის ავტორებმა აჩვენეს, რომ აუტისტი ბავშვები უფრო ადვილად მიდიან კონტაქტზე და უფრო ხშირად შედიან სოციალურ ურთიერთობებში ცხოველების თანდასწრებით. ამ დროს გამოკვლევა არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ ძაღლებით. კატებისა და ძაღლების გარდა ზოგ სახლებში ცხოვრობდნენ თევზები, კუ, ჩიტები, ზაზუნები, იქ ბავშვები უფრო ღია არიან, ითხოვენ ინფორმაციას და პასუხობენ კითხვებზე.


♦ სათამაშოები ბავშვებისათვის აუტისტური სპექტრის აშლილობით >>

♦ სხვადასხვა ნივთები ბავშვებისათვის აუტისტური სპექტრის აშლილობით >>

საჩუქრები აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისათვის  ,,ამაზონზე” >>

აუტიზმის ლოგისტიკის განყოფილება ,,ამაზონზე” >>

♦ როგორ გამოვიწეროთ ,,ამაზონიდან” >>
♦ Medgeo.net-ის ინტერნეტ-მარკეტი >>


გადასვლა საიტზე:  შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ხელშეწყობისა და დასაქმების ინოვაციური საშუალებები

..