..

შეზღუდული შესაძლებლოებების პირთათვის დამხმარე ცხოველებით უზრუნველყოფის საკანონმდებლო ბაზა

1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია დამხმარე ცხოველთა შესახებ
2. კანონი N 756-11ს – საქართველოს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ
3.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები

ცხოველების გამოყენება შშ პირთა დასახმარებლად

თერაპია ცხოველების დახმარებით

აუტიზმი
აუტიზმი და შინაური ცხოველები
კანისთერაპია. ძაღლები აუტისტი ბავშვების დასახმარებლად
აუტისტური სპექტრის აშლილობა და თერაპია ცხოველების დახმარებით

იპოთერაპია
იპოთერაპია ბავშვებისთვის
იპოთერაპია ზრდასრულებისთვის

პუბლიკაციები

1. ნუ შეგრცხვებათ შშმ ბავშვის საზოგადოებაში გაყვანა !
2. გვიყვარდეს ჩვენი შვილები ისეთები, როგორებიც გაგვიჩნდნენ!
3. მივმართავ რეგიონებში მცხოვრებ მშობლებს
4. ნუ მიაქცევთ ყურადღებას გარშემომყოფთაგან „თითის გაშვერის“ პოზიციას!
5. ხარ ინფორმირებული, ხარ ძლიერი და მებრძოლი!
6. რაზე ოცნებობენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები
7. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ოჯახების საჭიროებები და გამოწვევები
8. შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს!
9. რა ვაჩუქოთ აუტისტ ბავშვს?
10. წითელას, წითურასა და ყბაყურას ვაქცინა და აუტიზმი
11. აუსტისტური სპექტრის აშლილობის სტატისტიკა
12. აუტისტი ბავშვების საზაფხულო ბანაკი
13. განმავითარებელი დასვენება აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისთვის

ვიდეო

1. ანა არგანაშვილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების შესახებ

კონფერენციები

კონფერენცია open world 2014 წ.  ვაშინგტონი. დელეგაცია საქართველოდან

___________________________________