შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დახმარების ინოვაციური საშუალებები

აუტიზმი.სამეცნიერო და მეთოდური სტატიები

1. ბავშვთა აუტიზმი
2. აუტიზმი

თერაპია ცხოველების დახმარებით

შეზღუდული შესაძლებლოებების პირთათვის დამხმარე ცხოველებით უზრუნველყოფის საკანონმდებლო ბაზა

 1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია დამხმარე ცხოველთა შესახებ
 2. კანონი N 756-11ს – საქართველოს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ
 3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები

კანისთერაპია
1. აუტისტური სპექტრის აშლილობა და შინაური ცხოველები
2. კანისთერაპია. ძაღლები აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვების დასახმარებლად
…..პომერანიული შპიცი
…..ჩიხუახუა
…..სენბერნარი
…..ნიუფაუნდლენდი
…..ლაბრადორ რეტრივერი
3. აუტისტური სპექტრის აშლილობა და თერაპია ცხოველების დახმარებით

იპოთერაპია
1. იპოთერაპია ბავშვებისთვის
2. იპოთერაპია ზრდასრულებისთვის

შშმ პირთა დასვენება

 1. განმავითარებელი დასვენება აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისთვის
 2. აუსტისტური სპექტრის აშლილობის სტატისტიკა
 3.  აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვების საზაფხულო ბანაკი

შშმ ბავშვები და საზოგადოება

 1. ნუ შეგრცხვებათ შშმ ბავშვის საზოგადოებაში გაყვანა !
  2. გვიყვარდეს ჩვენი შვილები ისეთები, როგორებიც გაგვიჩნდნენ!
  3. მივმართავ რეგიონებში მცხოვრებ მშობლებს
  4. ნუ მიაქცევთ ყურადღებას გარშემომყოფთაგან „თითის გაშვერის“ პოზიციას!
  5. ხარ ინფორმირებული, ხარ ძლიერი და მებრძოლი!
  6. შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს!

შშმ პირები და ოჯახი

 1. რა ვაჩუქოთ აუტისტ ბავშვს?
  2. რაზე ოცნებობენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები
  3. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ოჯახების საჭიროებები და გამოწვევები
  4. წითელას, წითურასა და ყბაყურას ვაქცინა და აუტიზმი

ვიდეო

 1. ანა არგანაშვილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების შესახებ

კონფერენციები

კონფერენცია open world 2014 წ.  ვაშინგტონი. დელეგაცია საქართველოდან