საინვესტიციო წინადადების მომზადება

ლევან შენგელია. როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი. თბილისი 2012.
წიგნის სრული ვერსიის გასაცნობად დააკლიკეთ აქ >>>

საინვესტიციო წინადადება, ბიზნეს-გეგმას ეყრდნობა და ფაქტიურად მის მიზნობრივ რეზიუმეს წარმოადგენს. საინვესტიციო წინადადებას ვერ მოამზადებთ, თუკი არა გაქვთ ბიზნეს-გეგმა.

უშუალოდ საინვესტიციო წინადადება შემდეგი პუნქტებისგან შედგება:

– რეზიუმე (Executive Summary).
– კომპანიის ისტორია და საკუთრება (Company history and Ownership).
– პროდუქტების და/ან მომსახურებები (Products and/or Services).
– მმართველი და საწარმოო პერსონალი (Management and Labour).
– დარგის, ბაზრისა და კონკურენციის აღწერა (Industry, Market, and Competitive performance).
– კომპანიის ოპერაციები (Operations).
– ფინანსური ისტორია (Financial History).
– სტრატეგიული გეგმა (Strategic plan).
– რისკ-ფაქტორები და რისკების შემცირების სტრატეგია (Risks and Risk reduction strategies).
– ფინანსური მდგომარეობის პროგნოზი (Financial forecasts).
– მოთხოვნა და ფინანსირება (Summary of Financing requirements).
– სახელისუფლებო მხარდაჭერა და კანონმდებლობა (Government support and Regulations).
– ფინანსური წინადადება (Financial proposal).
– დანართები (Applications).

ამ პუნქტების გათვალისწინებით, ინფორმაციის დიდი ნაწილი შეგიძლიათ იპოვნოთ თქვენს ბიზნეს- გეგმაში. სასურველია საინვესტიციო წინადადების მომზადებაც იგივე პირს შეუკვეთოთ, ვინც ბიზნეს-გეგმა მოამზადა.

უმჯობესია, რეზიუმე დეტალურად გაწერილ საინვესტიციო წინადადებასთან ერთად გაგზავნოთ — სხვა შემთხვევაში, თქვენს წერილს ან სარეკლამო სპამად ჩათვლიან, ან ყველა ვარიანტში მოგთხოვენ კონკრეტულად გაწერილ წინადადებას.


თეზაურუსი: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდი,   ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი ,ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადება, ბიზნეს გეგმების შედგენა, როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმაროგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი,  ინვესტორი, საინვესტიციო წინადადებები, საინვესტიციო წინადადებასაინვესტიციო პროექტები, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო წინადადების მომზადება, ბიზნესის მენეჯმენტი, ფინანსური ანალიზისაფინანსო ანალიზი, საფინანსო ანალიზი, ფინანსური ანალიზი, ძირტკბილა, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფისტა, რა ღირს ბიზნეს გეგმაბიზნეს-გეგმა, საგრანტო პროექტების შედგენა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმის მომზადება, შეღავათიანი კრედიტების პროექტების მომზადება, ბიზნეს გეგმები რაჭისათვის, ბიზნეს გეგმები ჯავახეთისათვის, ბიზნეს გეგმები კახეთისათვის, ინოვაციაინოვაციური, ინოვაციური ბიზნეს გეგმები, ბიზნეს გეგმები ემიგრანტებისათვის, ემიგრანტები,  ემიგრანტების ბიზნესი,  ემიგრანტების  დასაქმება ,  ემიგრანტების მომსახურებები, მოდის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე ?,  არის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე?,  არის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე, მოდის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე?

..

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
English English Georgian Georgian