პირველადი სამედიცინო დახმარება ბავშვებში

პირველადი სამედიცინო დახმარება ბავშვებშიპირველადი სამედიცინო დახმარება ბავშვებში. თქვენ, რა თქმა უნდა, ზრუნავთ შვილის უსაფრთხოებაზე, მაგრამ ჯანმრთელობის გაუთვალისწინებელი გაუარესებისაგან დაცული არავინაა, ამიტომ სასურველია იცოდეთ, როგორ მოიქცეთ ასეთ შემთხვევაში და როგორ გაუწიოთ პირველი დახმარება თქვენს შვილს.

პირველადი დახმარების მიზანია:

  • ბავშვის სიცოცხლის გადარჩენა;
  • ავადმყოფის მდგომარეობის გაუარესების თავიდან აცილება;
  •  გამოჯანმრთელებისათვის ხელშეწყობა.

პირველადი სამედიცინო დახმარება ბავშვებში. რა არის პირველადი დახმარება?

ეს არის ექიმის მოსვლამდე დახმარების სწრაფად და სწორად გაწევა ბავშვისთვის, რომლის ჯანმრთელობას უეცრად საფრთხე დაემუქრა. მისი შემდგომი ბედი ხშირად თქვენს სწორ ქმედებაზეა დამოკიდებული. პირველადი დახმარების ცოდნით შესაძლებელია ბავშვის სიცოცხლის გადარჩენა.

..