საინვესტიციო პროექტის მომზადება

  • თურმანიძის მალამოები

საინვესტიციო პროექტებს უწოდებენ პროექტებს, რომლებიც ინვესტიციების მოსაზიდადაა გათვალისწინებული. საინვესტიციო პროექტების ბირთვი ჩვეულებრივი ბიზნეს-გეგმაა, მაგრამ არის ტექსტი გადმოცემის რიგი ნიუანსები, რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია. საზოგადოდ, საინვესტიციო პროექტების მომზადება უფრო რთულია, რადგან იგი ყოველთვის ადაპტირებულია კონკრეტულ ინვესტორზე. ამ გვერდზე მოთავსებულია ბატონ ლევან შენგელიას წიგნის ნაწილების, სარჩევი რომლებიც გამოგადგებათ საინვესტიციო პროექტების მომზადებისას. თუკი  საინვესტიციო პროექტის მომზადებისა და ინვესტორთა ძიებისას გჭირდებათ დახმარება MTVi თქვენს განკარგულებაშია. 577 235 400; Caumednet@gmail.com; skype- medgeo.net

1. საინვესტიციო პროექტი როგორც სოციალურეკონომიკური სისტემა
2. საინვესტიციო პროექტებიკითხვები და პასუხები

• რას ნიშნავს საინვესტიციო პროექტი?
• როგორი ობიექტები შეიძლება იქცნენ საინვესტიციო პროექტებად?
• როგორ გავარკვიოთ, ეფექტურია თუ არა საინვესტიციო პროექტი?
• ყველა სახის საინვესტიციო პროექტი თანაბრად მნიშვნელოვანია ეკონომიკისთვის?
• რამდენად გამართლებულია საინვესტიციო პროექტების განხორციელება უძრავი ქონების სფეროში?
• არ გყოფნით საშუალებები მომგებიანი საინვესტიციო პროექტისთვის, რა უნდა ქნათ?

3. საინვესტიციო პროექტები და მათი კლასიფიკაცია
4. როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი. საინვესტიციო პროექტის როლითეზაურუსი: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდი,   ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი ,ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადება, ბიზნეს გეგმების შედგენა, როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმაროგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი,  ინვესტორი, საინვესტიციო წინადადებები, საინვესტიციო წინადადებასაინვესტიციო პროექტები, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო წინადადების მომზადება, ბიზნესის მენეჯმენტი, ფინანსური ანალიზისაფინანსო ანალიზი, საფინანსო ანალიზი, ფინანსური ანალიზი, ძირტკბილა, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფისტა, რა ღირს ბიზნეს გეგმაბიზნეს-გეგმა, საგრანტო პროექტების შედგენა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმის მომზადება, შეღავათიანი კრედიტების პროექტების მომზადება, ბიზნეს გეგმები რაჭისათვის, ბიზნეს გეგმები ჯავახეთისათვის, ბიზნეს გეგმები კახეთისათვის, ინოვაციაინოვაციური, ინოვაციური ბიზნეს გეგმები, ბიზნეს გეგმები ემიგრანტებისათვის, ემიგრანტები,  ემიგრანტების ბიზნესი,  ემიგრანტების  დასაქმება ,  ემიგრანტების მომსახურებები, მოდის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე ?,  არის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე?,  არის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე, მოდის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე?

..

..

Share this...Share on Facebook
Facebook