ვასილ შენგელია. ბიზნესის მენეჯმენტი

საწარმოთა ფინანსური ანალიზი
საწარმოთა ფინანსური ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია)
0. საწარმოს ფინანსური ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია)
1. ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი.ვასილ შენგელია) 
–  ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის ძირითადი მიზანი (ბიზნესის ….მენეჯმენტი.ვასილ შენგელია)
2. ფინანსური (საბუღალტრო) ანგარიშგების ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი)
3. ფინანსური საქმიანობის ანალიზის ძირითადი მიმართულებები (ბიზნესის ….მენეჯმენტი)
4. კომერციული წინადადება (ბიზნესის მენეჯმენტი.ვასილ შენგელია) 


როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი
როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია)
1. საინვესტიციო პროექტი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია)
2. როგორ მივიზიდოთ ინვესტორი პროექტში? (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ ….შენგელია)
3. ინვესტიციათა სახეები, ჯგუფები და ამოცანები (ბიზნესის მენეჯმენტი, ვასიკო ….შენგელია) :
• ავირჩიოთ საიმედო პარტნიორი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასიკო შენგელია)
7 საკითხი რომელთა შესრულება დაგეხმარებათ, სწრაფად იპოვნოთ ინვესტორი
• საინვესტიციო წინადადება აკადემიურად მიიტანეთ მიზნობრივ ადრესატამდე
–  საინვესტიციო წინადადება შემდეგი პუნქტებისგან შედგება
–  საინვესტიციო წინადადების შესაძლო დამატებითი მასალები და დანართები
– 8 მოქმედება, რომლებიც დაგეხმარებათ თქვენი საინვესტიციო წინადადების უკეთ ….გაფორმებაში
• საგულდაგულოდ მოემზადეთ და თავდაჯერებულად გაიარეთ მოლაპარაკებები
– გამონათქვამი, რომელსაც აუცილებლად თავი უნდა აარიდოთ ინვესტორებთან ….მოლაპარაკებებზე
• მოლაპარაკებათა გამყარება „ფურცელზე“


საინვესტიციო პროექტის არსი და მნიშვნელობა
საინვესტიციო პროექტის არსი და მნიშვნელობა
1. პროექტი როგორც სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა
2. საინვესტიციო პროექტები – კითხვები და პასუხები
– რას ნიშნავს საინვესტიციო პროექტი? ( ბიზნესის მენეჯმენტი.ვასილ შენგელია)?
– როგორი ობიექტები შეიძლება იქცნენ საინვესტიციო პროექტებად? (ბიზნესის ….მენეჯმენტი)
– როგორ გავარკვიოთ, ეფექტურია თუ არა საინვესტიციო პროექტი
– ყველა სახის საინვესტიციო პროექტი თანაბრად მნიშვნელოვანია ეკონომიკისთვის?
– რამდენად გამართლებულია საინვესტიციო პროექტების განხორციელება უძრავი ….ქონების სფეროში?
– არ გყოფნით საშუალებები მომგებიანი საინვესტიციო პროექტისთვის, რა უნდა ქნათ?
3საინვესტიციო პროექტები და მათი კლასიფიკაცია (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ ….შენგელია)
4. როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია)


ბიზნეს-გეგმა
როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია)
1. ბიზნეს – გეგმის ფორმატი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია)
1.1. სატიტულო გვერდიი
1.2. ბიზნეს-გეგმის მოკლე აღწერა
1.3. კომპანიის აღწერა
1.4. მენეჯმენტი
1.5. პროდუქტი
1.6. ბაზარი
1.7. კონკურენცია
1.8. მარკეტინგი
1.9. ფინანსური პროგნოზები
1.10. რეალურობის შემოწმება
1.11. დაწერეთ მინი ბიზნეს – გეგმა
2. როგორი უნდა იყოს ბიზნეს – გეგმა (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია)
3. როგორი არ უნდა იყოს ბიზნეს – გეგმა (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია)
4. საქმიანი პროექტის ფინანსური მექანიზმი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია) 
5. ბიზნეს – გეგმის სტრუქტურა (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია)
5.1. რეზიუმე
5.2. საწარმოსა და დარგის აღწერა
5.3. პროდუქციის/მომსახურების აღწერა
5.4. პროდუქციის/მომსახურების მარკეტინგი და გასაღება
5.5. საწარმოო გეგმა
5.6. საორგანიზაციო გეგმა
5.7. ფინანსური გეგმა
5.8. პროექტის მიზანმიმართულობა და ეფექტურობა
6. ბიზნეს – გეგმის დამოუკიდებლად შემუშავება (ბიზნესის მენეჯმენტი.ვასილ შენგელია)
რეკომენდაციები და განმარტებები ბიზნეს – გეგმის შედგენისათვის
7. ბიზნეს – გეგმის შედგენის ტიპიური შეცდომები (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია)
8.როგორ ავარიდოთ თავი შეცდომებს ბიზნეს – გეგმის შედგენისას (ბიზნესის მენეჯმენტი)
9. ბიზნეს გეგმის რეკომენდებული სტრუქტურა (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია)
9.1. რეკომენდებული სტრუქტურა
9.2. ინვესტიციების ბაზარზე არსებული სიტუაციის გათვალისწინება
9.3. რისთვისაა საჭირო ბიზნეს-გეგმა?
9.4. მდგომარეობის რეგულარული კონტროლირება
10. რისთვისაა საჭირო ბიზნეს გეგმა (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია)
11. ბიზნეს გეგმის შემადგენლობა (ბიზნესის მენეჯმენტი.ვასილ შენგელია)
12. როგორ ვიპოვოთ ინვესტორი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ვასილ შენგელია)


თეზაურუსი: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდი,   ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი ,ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადება, ბიზნეს გეგმების შედგენა, როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმაროგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი,  ინვესტორი, საინვესტიციო წინადადებები, საინვესტიციო წინადადებასაინვესტიციო პროექტები, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო წინადადების მომზადება, ბიზნესის მენეჯმენტი, ფინანსური ანალიზისაფინანსო ანალიზი, საფინანსო ანალიზი, ფინანსური ანალიზი, ძირტკბილა, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფისტა, რა ღირს ბიზნეს გეგმაბიზნეს-გეგმა, საგრანტო პროექტების შედგენა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმის მომზადება, შეღავათიანი კრედიტების პროექტების მომზადება, ბიზნეს გეგმები რაჭისათვის, ბიზნეს გეგმები ჯავახეთისათვის, ბიზნეს გეგმები კახეთისათვის, ინოვაციაინოვაციური, ინოვაციური ბიზნეს გეგმები, ბიზნეს გეგმები ემიგრანტებისათვის, ემიგრანტები,  ემიგრანტების ბიზნესი,  ემიგრანტების  დასაქმება ,  ემიგრანტების მომსახურებები, მოდის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე ?,  არის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე?,  არის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე, მოდის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე?

..

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..