ლევან შენგელია. ბიზნესის მენეჯმენტი

საწარმოთა ფინანსური ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან შენგელია)
0. საწარმოს ფინანსური ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან შენგელია)
1. ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან შენგელია) 
–  ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის ძირითადი მიზანი (ბიზნესის ….მენეჯმენტი. ლევან შენგელია)
2. ფინანსური (საბუღალტრო) ანგარიშგების ანალიზი (ბიზნესის მენეჯმენტი)
3. ფინანსური საქმიანობის ანალიზის ძირითადი მიმართულებები (ბიზნესის ….მენეჯმენტი)
4. კომერციული წინადადება (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან  შენგელია) 


როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევანშენგელია)
1. საინვესტიციო პროექტი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან შენგელია)
2. როგორ მივიზიდოთ ინვესტორი პროექტში? (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან….შენგელია)
3. ინვესტიციათა სახეები, ჯგუფები და ამოცანები (ბიზნესის მენეჯმენტი, ლევან….შენგელია) :
• ავირჩიოთ საიმედო პარტნიორი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან შენგელია)
7 საკითხი რომელთა შესრულება დაგეხმარებათ, სწრაფად იპოვნოთ ინვესტორი
• საინვესტიციო წინადადება აკადემიურად მიიტანეთ მიზნობრივ ადრესატამდე
–  საინვესტიციო წინადადება შემდეგი პუნქტებისგან შედგება
–  საინვესტიციო წინადადების შესაძლო დამატებითი მასალები და დანართები
– 8 მოქმედება, რომლებიც დაგეხმარებათ თქვენი საინვესტიციო წინადადების უკეთ ….გაფორმებაში
• საგულდაგულოდ მოემზადეთ და თავდაჯერებულად გაიარეთ მოლაპარაკებები
– გამონათქვამი, რომელსაც აუცილებლად თავი უნდა აარიდოთ ინვესტორებთან ….მოლაპარაკებებზე
• მოლაპარაკებათა გამყარება „ფურცელზე“


საინვესტიციო პროექტის არსი და მნიშვნელობა
1. პროექტი როგორც სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა
2. საინვესტიციო პროექტები – კითხვები და პასუხები
– რას ნიშნავს საინვესტიციო პროექტი? ( ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევანშენგელია)?
– როგორი ობიექტები შეიძლება იქცნენ საინვესტიციო პროექტებად? (ბიზნესის ….მენეჯმენტი)
– როგორ გავარკვიოთ, ეფექტურია თუ არა საინვესტიციო პროექტი
– ყველა სახის საინვესტიციო პროექტი თანაბრად მნიშვნელოვანია ეკონომიკისთვის?
– რამდენად გამართლებულია საინვესტიციო პროექტების განხორციელება უძრავი ….ქონების სფეროში?
– არ გყოფნით საშუალებები მომგებიანი საინვესტიციო პროექტისთვის, რა უნდა ქნათ?
3საინვესტიციო პროექტები და მათი კლასიფიკაცია (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან….შენგელია)
4. როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან შენგელია)


როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან შენგელია)
1. ბიზნეს – გეგმის ფორმატი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან შენგელია)
1.1. სატიტულო გვერდი
1.2. ბიზნეს-გეგმის მოკლე აღწერა
1.3. კომპანიის აღწერა
1.4. მენეჯმენტი
1.5. პროდუქტი
1.6. ბაზარი
1.7. კონკურენცია
1.8. მარკეტინგი
1.9. ფინანსური პროგნოზები
1.10. რეალურობის შემოწმება
1.11. დაწერეთ მინი ბიზნეს – გეგმა
2. როგორი უნდა იყოს ბიზნეს – გეგმა (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან შენგელია)
3. როგორი არ უნდა იყოს ბიზნეს – გეგმა (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან შენგელია)
4. საქმიანი პროექტის ფინანსური მექანიზმი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან შენგელია) 
5. ბიზნეს – გეგმის სტრუქტურა (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან შენგელია)
5.1. რეზიუმე
5.2. საწარმოსა და დარგის აღწერა
5.3. პროდუქციის/მომსახურების აღწერა
5.4. პროდუქციის/მომსახურების მარკეტინგი და გასაღება
5.5. საწარმოო გეგმა
5.6. საორგანიზაციო გეგმა
5.7. ფინანსური გეგმა
5.8. პროექტის მიზანმიმართულობა და ეფექტურობა
6. ბიზნეს – გეგმის დამოუკიდებლად შემუშავება (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან შენგელია)
რეკომენდაციები და განმარტებები ბიზნეს – გეგმის შედგენისათვის
7. ბიზნეს – გეგმის შედგენის ტიპიური შეცდომები (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან შენგელია)
8.როგორ ავარიდოთ თავი შეცდომებს ბიზნეს – გეგმის შედგენისას (ბიზნესის მენეჯმენტი)
9. ბიზნეს გეგმის რეკომენდებული სტრუქტურა (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან შენგელია)
9.1. რეკომენდებული სტრუქტურა
9.2. ინვესტიციების ბაზარზე არსებული სიტუაციის გათვალისწინება
9.3. რისთვისაა საჭირო ბიზნეს-გეგმა?
9.4. მდგომარეობის რეგულარული კონტროლირება
10. რისთვისაა საჭირო ბიზნეს გეგმა (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან შენგელია)
11. ბიზნეს გეგმის შემადგენლობა (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან შენგელია)
12. როგორ ვიპოვოთ ინვესტორი (ბიზნესის მენეჯმენტი. ლევან შენგელია)


თეზაურუსი: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდი,   ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი ,ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადება, ბიზნეს გეგმების შედგენა, როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმაროგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი,  ინვესტორი, საინვესტიციო წინადადებები, საინვესტიციო წინადადებასაინვესტიციო პროექტები, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო წინადადების მომზადება, ბიზნესის მენეჯმენტი, ფინანსური ანალიზისაფინანსო ანალიზი, საფინანსო ანალიზი, ფინანსური ანალიზი, ძირტკბილა, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფისტა, რა ღირს ბიზნეს გეგმაბიზნეს-გეგმა, საგრანტო პროექტების შედგენა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმის მომზადება, შეღავათიანი კრედიტების პროექტების მომზადება, ბიზნეს გეგმები რაჭისათვის, ბიზნეს გეგმები ჯავახეთისათვის, ბიზნეს გეგმები კახეთისათვის, ინოვაციაინოვაციური, ინოვაციური ბიზნეს გეგმები, ბიზნეს გეგმები ემიგრანტებისათვის, ემიგრანტები,  ემიგრანტების ბიზნესი,  ემიგრანტების  დასაქმება ,  ემიგრანტების მომსახურებები, მოდის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე ?,  არის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე?,  არის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე, მოდის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე?

..