ბიზნეს-გეგმების შედგენა. განმარტებითი ლექსიკონი

ბიზნეს-გეგმების  ტერმინთა  განმარტებითი ლექსიკონი

ეს განმარტებითი ლექსიკონი არის ნაშრომის:  „როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა“. ვასილ შენგელია. 2010.  ქართული უნივერსიტეტი. დანართი და სპეციალურად მომზადებულია მათთვის ვინც დამოუკიდებლად ამზადებს ბიზნეს-გეგმას. ლექსიკონში ტერმინთა ძიების გასამარტივებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google- ს საძიებო ფანჯარა, რომელიც ამ გვერდის თავშია განთავსებული.

________________________________

აქტივები ფიქსირებული საკუთარი; აქტივები ფიქსირებული; აქტივები სუფთა მიმდინარე;
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
განაკვეთი საპროცენტო ბანკთაშორისი
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
კაპიტალი ძირითადი;კაპიტალი ბრუნვითი უარყოფითი; კაპიტალი ბრუნვითი მთლიანი; კაპიტალი ბრუნვითი სუფთა; კაპიტალი ნასესხები, კაპიტალი ბრუნვითი
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
სახსრები საწარმოს საკუთარი; საშუალებები ნასესეხები საწარმოს
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის
– ტერმინთა განმარტებები ბიზნეს-გეგმებისათვის

გადასვლები: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდზე >>>  ვასილ შენგელიას სახელმძღვანელოებზე >>> ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონის სათაო გვერდზე >>>
თეზაურუსი
ბიზნეს გეგმა, ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმები, ბიზნეს გეგმები, ბიზნეს გეგმების მომზადება, ბიზნეს გეგმების შედგენა, ბიზნესის მენეჯმენტი, როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმა, ბიზნეს გეგმა, როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი, ინვესტორისაინვესტიციო წინადადებები, საინვესტიციო წინადადება, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფინანსური ანალიზი, საფინანსო ანალიზი

 

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..