Category Archives: იმუნური

ფსევდოალერგია

ფსევდოალერგია

ფსევდოალერგია, ფსევდოალერგიის პათოგენეზი,  ფსევდოალერგიული  რეაქციის ჰისტამინური მექანიზმი, ფსევდოალერგიული  რეაქცია – კომპლემენტის აქტივაციის დარღვევა, ფსევდოალერგიული  რეაქცია – არაქიდონის მჟავას მეტაბოლიზმის დარღვევა, ფსევდოალერგიული  რეაქცია – კლინიკური სურათი, ფსევდოალერგიული  რეაქცია – მკურნალობა და პროფილაქტიკა >>>

Read More

აუტოალერგია

აუტოალერგია

აუტოალერგია, აუტოალერგიის განვითარებისა და აუტოალერგენების წარმოქმნის მექანიზმები: ბუნებრივი აუტოალერგენების იზოლაციის დარღვევა, ცილოვანი მოლეკულების სტრუქტურის კონფორმაციული ცვლილებები ან მათი დეგრადაცია, კომპლექსური აუტოალერგენების წარმოქმნა, ჯვარედინად მორეაგირე ანტიგენების წარმოქმნა >>>

Read More

ალერგიული რეაქციის ტიპები

ალერგიული რეაქციის ტიპები

ალერგიული რეაქციის ტიპები, ალერგიული რეაქციის პირველი ტიპი, ალერგიული რეაქციის მეორე ტიპი, მესამე ტიპის ალერგიული რეაქცია (იმუნოკომპლექსური რეაქცია), მეოთხე, დაყოვნებული ტიპის ალერგიული რეაქცია >>>

Read More

Azerbaijani Azerbaijani English English Georgian Georgian Russian Russian Turkish Turkish