მკურნალობა უცხოეთში

….

ჰერკულესი

პოსტი მზადდება.

1. გადასვლა დიეტების სათაო გვერდზე >>> 2. გადასვლა პორტალის სათაო გვერდზე >>>

ჰემატოგენი

საშუალოდ შეიცავს – 354 კ/კალორიას.

1. გადასვლა დიეტების სათაო გვერდზე >>> 2. გადასვლა პორტალის სათაო გვერდზე >>>

ჰამბურგერი

საშუალოდ შეიცავს – 260  კ/კალორიას.

1. გადასვლა დიეტების სათაო გვერდზე >>> 2. გადასვლა პორტალის სათაო გვერდზე >>>

ჰალვა

საშუალოდ შეიცავს – 500  კ/კალორიას.

1. გადასვლა დიეტების სათაო გვერდზე >>> 2. გადასვლა პორტალის სათაო გვერდზე >>>

vaka