ჰიპერჰიდროზის მკურნალობა

ჰიპერჰიდროზის მკურნალობა ჰიპერჰიდროზის მკურნალობა შესაძლებელია, მაგრამ ეს ხანგრძლივი პროცესია და საჭიროებს რამდენიმე განმეორებითი კურსის ჩატარებას და ამავე დროს საკმაო მატერიალურ დანახარჯებთანაა დაკავშირებული. სირთულე მდგომარეობს იმაშიც, რომ ექიმებს შორის არ არსებობს ერთიანი აზრი მკურნალობის პრიორიტეტული მეთოდის არჩევასთან დაკავშირებით. დღეისათვის არ არის დაგროვილი Read More …

ჰიპერჰიდროზის დიაგნოსტიკა

ჰიპერჰიდროზის დიაგნოსტიკა ჰიპერჰიდროზის მიზეზის დასადგენად უნდა ჩატარდეს სტანდარტული გამოკვლევა. იგი მოიცავს დიაგნოსტიკის ლაბორატორიულ და ინსტრუმენტულ მეთოდებს. შეიძლება საჭირო გახდეს რიგი სპეციალისტების (ენდოკრინოლოგის, ნევროლოგის, ინფექციონისტის, გინეკოლოგის, ონკოლოგის და სხვ.) კონსულტაციაც. ჰიპერჰიდროზის შესაფასებლად მოწოდებულია მრავალი მეთოდიკა. მათ უმრავლესობას არა აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობა Read More …

მეორადი ჰიპერჰიდროზის მიზეზები

მეორადი ჰიპერჰიდროზის მიზეზები მეორადი ჰიპერჰიდროზის დროს ჭარბი ოფლდენა სხვა დაავადების შედეგს წარმოადგენს. ძირითადი დაავადების განკურნების შემთხვევაში ოფლიანობაც ქრება. მეორადი ჰიპერჰიდროზის მიზეზებიდან უნდა აღინიშნოს: ენდოკრინული დაავადებები და მდგომარეობები: ფარისები ჯირკვლის ფუნქციიის მომატება (ჰიპერთირეოზი), ფეოქრომოციტომა, შაქრიანი დიაბეტი, აკრომეგალია, კლიმაქსი და სხვ.

პირველადი ჰიპერჰიდროზი

პირველადი ჰიპერჰიდროზი პირველად ჰიპერჰიდროზზე, როგორც დამოუკიდებელ დაავადებაზე, ლაპარაკობენ იმ შემთხვევაში, როდესაც გამოკვლევების შედეგად ვერ პოულობენ ჰიპერჰიდროზის მიზეზს. პირველადი ჰიპერჰიდოზისათვის ძირითადად დამახასიათებელია ლოკალური ოფლიანობა, მაგ სახის, ხელის მტევნების, ტერფების და იღლიების მიდამოებში.

ჰიპერჰიდროზის სახეები

ჰიპერჰიდროზის სახეები განასხვავებენ ფიზიოლოგიურ და პათოლოგიურ ჰიპერჰიდროზს. ფიზიოლოგიური ჰიპერჰიდროზი წარმოადგენს ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას და იცავს ორგანიზმს გადახურებისაგან. მაგ. ნორმაში ოფლდენა ძლიერდება ცხელ ამინდში, ფიზიკური დატვირთვის დროს და ცხელებით მიმდინარე დაავადებების დროს. ჭარბი ოფლდენა შეიძლება განვითარდეს რეფლექტორულად ემოციური განცდების დროს, ტკივილის, ცხელი ან ცხარე Read More …