Tag Archives: მუცლის აორტის ანგიოგრაფია

აორტოგრაფია

გულმკერდის აორტოგრაფია (გულმკერდის აორტისა და მისი ტოტების ანგიოგრაფია) ნაჩვენებია გულმკერდის აორტის ანევრიზმის დიაგნოსტირებისათვის, აორტის კოარქტაციისა   და განვითარების სხვა ანომალიების, ასევე აორტის სარქვლის უკმარისობის ამოსაცნობად. განასხვავებენ პირდაპირ და არაპირდაპირ გულმკერდის ანგიოგრაფიას. არაპირდაპირი ანგიოგრაფიის დროს რენტგენოკონტრატული ნივთიერება შეყავთ თეძოს ვენიდან მარჯვენა წინაგულში, მარჯვენა პარკუჭში ან ფილტვის არტერიაში. პირდაპირი გულმკერდის აორტოგრაფია ხორცილდება თეძოს ან ლავიწქვეშა არტერიის  კათეტერიზაციის მეშვეობით.

Read More