Tag Archives: შარდი

შველის თუ არა მზით დამწვარს ბავშვის შარდი?

შეკითხვა:  შველის თუ არა მზით დამწვარს ბავშვის შარდი? არც ბავშვის და არც მოზრდილის შარდი არ შველის დამწვრობას. გადასვლა >>> თურმანიძის მალამო – ხშირად დასმული შეკითხვები

შველის თუ არა საკუთარი შარდის გადასხმა მზით დამწვარზე?

შეკითხვა:  შველის თუ არა საკუთარი შარდის გადასხმა მზით დამწვარზე? შარდის გადასხმა არ შველის დამწვრობას გადასვლა >>> თურმანიძის მალამო – ხშირად დასმული შეკითხვები

აქოლურია

განმარტებითი ლექსიკონი აქოლურია – შარდში ნაღვლის პიგმენტების არარსებობა სიყვითლის ზოგიერთი ფორმის დროს (აქოლური სიყვითლე).  

აზოტურია

განმარტებითი ლექსიკონი აზოტურია – შარდში აზოტშემცველი ნაერთების (განსაკუთრებით,შარდოვანას) ანომალურად მაღალი კონცენტრაციის არსებობა.