საშვილოსნოს დისფუნქციური სისხლდენები

საშვილოსნოს დისფუნქციური სისხლდენები – ამ ტერმინის ქვეშ იგულისხმება სისხლდენები, რომლებიც წარმოიქმნება საკვერცხეების მიერ სასქესო ჰორმონების რიტმული პროდუქციის დარღვევის შედეგად. განასხვავებენ სისხლდენას იუვენილურ ასაკში, შვილოსნობისა და კლიმაქტერულ პერიოდში. გოგონებში სისხლდენა დაკავშირებულია ჰიპოთალამუს-ჰიპოფიზ-საკვერცხეების სისტემის ფუნქციის დარღვევებთან. შვილოსნობის პერიოდში დისფუნქციური სისხლდენები ხშირად განპირობებულია Read More …